spot

Kategori: Allmänt

Ett kägelspel:

Hur det gick? Att jag inledde med en strike säger väl det mesta?g-a-m-e-o-v-e-r